Snart kan du ha läst din sista skräckroman

Forskare vid Åbo Universitet har nu börjat forska kring övernaturliga upplevelser med hjälp av människor som säger sig varit med om händelser utöver det vanliga

3347808-nebula-gas-cloud-in-deep-outer-spaceÄr du ett stort fan av Stephen King? Då gäller det att passa på att plöja igenom Doktor sömn så snabbt som möjligt om du inte redan gjort det. Eller, så kan det vara bra att kanske välja bort denna bok för att ta dig an något mer lättsmällt. Varför? Jo, för att nu har man äntligen börjat forska kring det här med övernaturliga fenomen. Detta betyder att om denna forskning i framtiden kan visa att det finns människor med andra krafter och att det finns andra väsen omkring oss så måste vi nog ställa om oss frågan om vi alla är mottagliga och om vi bör lägga alla böcker och filmer som innehåller skräck på hyllan. Böcker vi förut trodde aldrig skulle kunna bli till verklighet. En annan sak som man spå kommer öka är att http://www.sierska.se/ och andra företag som jobbar med att se in i framtiden och ha kontakt ed andra världar kommer dels öka markant och få en mycket större kundkrets samt ett större erkännande.

Ökad förståelse

I Radio Vega Åboland kan vi lyssna på projektet och tidningen Svenska YLE har en bra artikel om själva projektet från Åbo Universitet där vi även får en större förståelse för personer som har varit med om upplevelser de inte riktigt kan förklara. Dessa personer upplever ofta att de blir dåligt bemötta av myndigheter och sjukvårdspersonal, att de inte blir tagna på allvar.

Projektet

  • Runt hundra personer har bjudits in för att medverka i projektet där de alla har varit med om olika övernaturliga upplevelser.
  • Dessa upplevelser kommer sedan att analyseras av ett forskarteam
  • Själva syftet i detta stadium är att man sak få en ökad förståelse kring hur de olika personerna upplever övernaturliga hädelser och se om det finns något samband.
  • Man hoppas på att öppna upp för en större förståelse samt att få människor som inte vågar träda fram med sina upplevelser nu vågar göra det för att göra analyser av vad de upplevt.

Vad som är mycket intressant är att dessa upplevelser som man upplever som övernaturliga är att man upplever dem i den vanliga mentala aktiviteten och att det då kan hända vem som helst. Så, detta är då inget som man föds med utan vi alla har det inom oss. Aldrig tidigare har personer som haft övernaturliga upplevelser fått komma in i rampljuset på detta sett genom att forskare tar dem på allvar. Detta har man tidigare aldrig forskat kring då man ansett att det inte går för att man inte kan bevisa det. Det är precis det som gör det så intressant att forska om nu.

Känner du att du har upplevt något som inte riktigt går att ta fasta på så slå inte bort det utan omfamna det och var stolt över det. Framför allt – ta din plats.